Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2019

majaanna
Czasem jestem tak dzielna, że sama siebie zadziwiam. A czasem przychodzi taki dzień jak dziś i myślę, że nie dam rady, że mi się wszystko rozpadnie.
— Kasia Bulicz-Kasprzak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaostatni ostatni

September 04 2017

majaanna
Oczy przeważnie otwierają się dopiero wtedy, kiedy do niektórych rozdziałów naszego życia zamykają się drzwi.
Reposted fromviolet-hill violet-hill viagreywolf greywolf
majaanna
Czekałam, ale Ty już się o tym nie dowiesz.
Reposted fromwiwiana wiwiana vianotoco notoco

August 18 2017

majaanna
To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.

August 11 2017

7303 ffbc 390
Reposted fromrenious renious viapatyna patyna

August 08 2017

majaanna
Bądź świadom każdego ranka, że możesz nie przeżyć dnia, I każdego wieczoru, że możesz nie przeżyć nocy.
— napis wyryty na katakumbach w Paryżu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaglamorous glamorous
majaanna
4037 bd30 390
Reposted fromsoSad soSad viaelusive elusive
majaanna
Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. 
— Twardowski
Reposted fromjdeg jdeg viaschokoladehimmel schokoladehimmel
majaanna
Psychologowie mówią, że to, co człowiek w sobie zdusił, nie przestaje istnieć, tylko dochodzi do głosu w podświadomości. I wtedy staje się niebezpieczne. Psychoterapia musi wyciągnąć to jądro, rzeczywisty problem, na światło dzienne.
— Ks. Tomáš Halik czeski filozof, teolog i eseista
majaanna

-Choć porozmawiamy o trzeciej w nocy 
-Dlaczego o trzeciej
?
-Bo wtedy jesteśmy zbyt zmęczeni aby kłamać. 

Reposted fromMelodyTime MelodyTime viagdziejestola gdziejestola

July 25 2017

majaanna
1923 e777 390
Reposted fromSandora Sandora viachceblantao5rano chceblantao5rano
majaanna

July 23 2017

majaanna
7872 67f9 390
majaanna
7009 7a8c 390
Reposted fromthesmajl thesmajl viamykingdom mykingdom
3503 a385 390

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

Reposted fromLittleJack LittleJack vianoelya noelya

July 20 2017

majaanna
Nieważne, że czasami będziesz miała ochotę wszystko rzucić i poddać się. Nieważne, że wielokrotnie stwierdzisz, iż to nie ma sensu. Nieważne, że poczujesz nagle, iż wszyscy wokół spiskują za Twoimi plecami, odbierając Ci szczęście. Nieważne, że momentami będziesz zmęczona. Nieważne nawet, że będziesz sama, że będzie szaro, zimno i jakoś nie tak… Jesteś warta wszystkiego. Wygrasz.
— N. Belcik
majaanna
Przy okazji doradzę: staraj się być samowystarczalny, tak żeby nie zależeć od nikogo finansowo, emocjonalnie, seksualnie, nie uzależniaj się od jednej osoby. Moja ukochana dewiza, wzięta od Asimova, brzmi: "Niech zmysł moralny nie skłoni cię nigdy do niewłaściwej decyzji, zmysł moralny potrafi sprowadzić na manowce."
— Jerzy Vetulani
Reposted fromkyte kyte viaostatni ostatni
majaanna
Pewnego dnia wszystko będzie miało idealny sens. Teraz, śmiej się z niejasności, uśmiechaj przez łzy i pamiętaj, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu.
— Naomi Campbell
Reposted fromesperantoo esperantoo viajustfeel justfeel
majaanna

Robiąc po trochu każdego dnia możesz osiągnąć wiele.

June 19 2017

majaanna
3627 b1f0 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapomruki pomruki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl