Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

majaanna
Strach nie pozwala nam działać, choć tak dobrze wiemy, co powinniśmy zrobić, żeby zmienić nasze życie. Od czego się odciąć, a co do siebie przyciągnąć. 
— 02:30
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaxvcth xvcth

June 15 2017

majaanna
5621 2a32 390
majaanna
Przyjdzie taki czas, że przestaniesz pokonywać oceany dla ludzi, którzy dla Ciebie nie przeskoczą nawet kałuży.
majaanna
Czasami trzeba długich lat, żeby znaleźć odpowiednie słowa, prawda?
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatysiace-mysli tysiace-mysli
majaanna
5165 4323 390
Reposted fromlittlemouse littlemouse viashitsuri shitsuri

June 13 2017

5069 a8df 390

edgeofsensuality:

Love this right now.

June 06 2017

majaanna
majaanna
2222 0111 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapomoor pomoor
majaanna
majaanna
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer viadepresja depresja
majaanna
Nie wybaczam.Nie wierzę w drugie, trzecie i dziesiąte szanse. jak ktoś raz Cię wydymał, zrobi to ponownie.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viadepresja depresja
majaanna
6060 6ad6 390
Reposted fromlaters laters viaxvcth xvcth
majaanna

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viaxvcth xvcth
majaanna
Nie doceniamy chwil, dopóki nie staną się wspomnieniami.
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viapomruki pomruki

April 25 2017

majaanna
Przyjdzie taka chwila, gdy stwierdzisz, że wszystko się skończyło. To właśnie będzie początek.
— Louis Dearborn L'Amour
majaanna
Trochę głupio byłoby zmarnować sobie życie, biorąc pod uwagę: "co powiedzą o tym ludzie."
Reposted frommyzone myzone viapomruki pomruki

April 24 2017

5128 2be5 390
majaanna
Wpływamy na siebie nawzajem - i często zdarza się, że przelotne spotkanie, rozmowa, wymiana myśli, złośliwy żarcik nawet - potrafią wyżłobić głęboki ślad w czyjejś pamięci i zaważyć nawet na całym życiu człowieka.
— Małgorzata Musierowicz "Opium w rosole"
Reposted fromxalchemic xalchemic viapikkumyy pikkumyy
1873 d39e 390
Reposted fromszszsz szszsz viapandorcia pandorcia
majaanna
9850 0269 390
Reposted fromtoft toft vialeniwieec leniwieec
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl